• Vilkår

  Les alt om våre vilkår og betingelser

  1. Innledning

   

  Vilkårene listet under gjelder både for online salg (selvhjulpet via internett) og telefonisk salg (ved hjelp av en operatør).

  Ved å bruke Skioo aksepterer man også disse vilkår og betingelser. I tilfelle det skulle oppstå uklarheter i forhold til vilkårene og betingelsene som her er listet, så reguleres dette av de til enhver tid gjeldende lover for online salg for selskaper som har sitt hovedkontor i Norge.

  2. Avtale

  En avtale inngås i det man registrerer seg som kunde eller aktivering av en kundeprofil / konto. Avtalen er basert på betingelsene og vilkårene som her er beskrevet, herunder de tilbudte og annonserte priser, kampanjer og spesialtilbud.

  3. Kunde

  En kunde / bruker er en person som registrerer seg eller aktiverer en profil / konto med Skioo

  4. Kundeservice

  Kundeservice hos Skioo besvarer alle spørsmål og gir informasjon om produkter og tilbud, samt informasjon om bruk av Skioo-appen og tilbudet på Skioo.com (herunder respektive nasjonale undersider). Kundeservice kan du nå ved å ringe (+41) 840 000 006.

  5. Registrering og identifikasjon av kundeprofil

  Registrering av din kundeprofil skjer gjennom en innlogging (selvvalgt e-post og passord) som du selv definerer ved opprettelsen av din kundeprofil på Skioo.com. Her finner du skjema med basisopplysninger som du må fylle ut første gang. Deretter trenger du bare å logge deg inn med ditt selvvalgte e-post og passord.

  Når du oppretter kundeprofilen din første gang, så må fylle inn personlig informasjon som fullt navn, fødselsdato og poststed. Du plikter å tilse at informasjonen er sannferdig og korrekt. Dersom det skulle fremkomme at du har oppgitt ugyldig informasjon, så har Skioo rett til å nekte deg bruk av tjenesten og umiddelbart stenge kundeprofilen. Du som kunde har full adgang til din personlige informasjon, og kan endre dette hvis ønskelig. Du kan også slette din kundeprofil når du måtte ønske.

  6. Betaling av tjenester

  Når du aktiverer din Skioo kundeprofil, så autoriserer du samtidig Skioo til å innhente påkrevd informasjon / verifisere din betalingsdyktighet overfor det bestilte eller forbrukte produkt hos Skioo. Dersom Skioo ikke skulle kunne belaste det registrerte kortet ditt for det beløpet som du eventuelt skylder, så vil Skioo sende deg en epost med en oppfordring om å betale inn det skyldige beløpet. Dersom Skioo ikke har mottatt det skyldige beløpet etter to purringer via epost, forbeholder Skioo seg retten til å inndrive beløpet gjennom inkassoprosedyrer etter inkassoloven.

  7. Forhåndsbetaling

  Saldoen på den forhåndsbetalte kundekontoen / profilen kan kun benyttes til betaling av Skioo sine tjenester. Du kan benytte saldobeløpet i inntil 730 dager / 24 måneder. Hvis saldoen står ubenyttet i mer enn 18 måneder, vil du motta en påminnelse om at ditt keycard eller din kundekonto ikke har vært benyttet på en god stund. Etter 24 måneder med inaktivitet blir kontoen annullert. Eventuell tilbakebetaling eller gjenopptakelse av kontosaldo vil da ikke være mulig lenger.

  8. Personvern og datasikkerhet

  Skioo genererer, registrerer og lagrer dine personlige data utelukkende innenfor gjeldende lover for lagring og anvendelse av data. Skioo setter datasikkerhet høyt for å beskytte dine personlige data mot misbruk eller tap. Gjennom å registrere og aktivere en kontoprofil hos Skioo, samtykker du også i at Skioo prosesserer og benytter dine personlige data:

  • for de tjenester som Skioo tilbyr
  • for administrering av din brukerprofil / konto
  • for videreutvikling av vårt produkt i den hensikt å forbedre tilpasningen til ditt bruk, støttet av markedsundersøkelser som eksterne selskaper utfører på vegne av av Skioo.

  9. Tredjepart

  Skioo og eksterne samarbeidende selskaper med mandat fra Skioo, kan kontakte deg per brev, telefon, SMS eller push-meldinger for å gjøre deg oppmerksom på våre produkter og tjenester. Dette gjelder også for relaterte spesialtilbud og kampanjer som kan være av interesse for deg. Ved å akseptere disse betingelsene samtykker du i ovenstående. Dersom du ikke ønsker å bli kontaktet eller få tilsendt slik informasjon, så kan du gi Skioo beskjed om dette når som helst.

  10. Priser

  Prisene er som regel opplyst i lokal valuta i det landet du befinner deg i. I appen kan du veksle mellom språk og land. Prisene inkluderer gjeldende merverdiavgift for det angjeldende land. Prisene oppgitt via Skioo korresponderer med de offisielle prisene for det aktuelle alpinanlegget, med unntak for spesielle rabatter som kun gjelder lokalbefolkning, særlige sesongvariasjoner eller fastpris for flerdagerskort uten bruksbinding. De nevnte unntakstilfellene er prismodeller som for øyeblikket ikke formidles via Skioo. Alle andre priskombinasjoner som er tilgjengelig på Skioo er identiske med prislistene hos våre partneranlegg.

  Hvis det skulle oppstå et avvik i prisen, så behandles dette på følgende måte:

  • Dersom det skulle vise seg at den offisielle prisen er lavere enn hva du har betalt via Skioo, så vil du innen 30 dager få refundert differansen ved fremvisning av synlig bevis (eks. foto) på prisforskjellen. Skioo vil umiddelbart kreditere din brukerkonto med differansen. Muligheten for å kreve differansen refundert opphører etter 30 dager.
  • Dersom det skulle vise seg at Skioo har belastet deg for mindre enn offisiell pris, så vil differansen belastes din kundekonto.

  11. Tilbud og rabatter

  Skioo tilbyr ofte sine kunder spesialtilbud og rabatter. Skioo forbeholder seg retten til å begrense antall spesialtilbud og rabatter per enkeltkunde, slik at flest mulig kan få glede av tilbudene. Det er ikke mulig å kombinere eller akkumulere flere rabatter / kampanjer.

  12. Betaling

  For å sikre at betaling og transaksjoner skjer på en sikker måte, bruker Skioo internasjonalt anerkjente transaksjonstilbydere. Disse er spesialister i elektroniske betalingstransaksjoner. Betalingsinformasjonen sendes til serveren til den aktuelle transaksjonspartneren, og disse lagrer kortdataene i henhold til reglementet for "Payment Card Industry Data Security Standard PCI DSS". Alle data sendes kryptert og sikkert. Skioo har ingen tilgang til disse dataene. Bestillinger / kjøp vil kun valideres når betalingsinstitusjonen har gitt sin godkjennelse. I tilfelle en transaksjon skulle bli avvist, så vil bestillingen automatisk kanselleres og du som kunde vil få beskjed om dette per epost. Skioo forbeholder seg retten til å blokkere bestillinger fra kunder som har uoppgjorte forhold med Skioo. Gjennom å lade opp keycard på forhånd eller aktivere for automatisk betalingstrekk, bekrefter du som kunde at du har lest gjennom de gjeldende betingelser og vilkår på Skioo, og at du aksepterer dem uten forbehold. Betaling via Skioo i henhold til de ovennevnte beskrivelser gir kunden en brukerfordel for det/de keycard og brukeren(e) som er definert i kundeprofilen. Hver individuell bruker av dette/disse keycard(ene) kan autorisere sitt forbruk, så lenge brukerens identitet korresponderer med det som er oppgitt i kundens brukerprofil på Skioo. Dersom det skulle fremkomme at det er benyttet uriktige opplysninger, så forbeholder Skioo seg retten til å terminere kundeprofilen med øyeblikkelig virkning, og dertil annullere verdien på ethvert keycard som er knyttet til profilen.

  13. Ordrebekreftelse

  Once a payment is made and after it has been accepted by Datatrans/Ogone, a confirmation email detailing the order is sent to the Client. Every confirmation email includes a specific order confirmation number.

  14. Access to Partner Ski Stations

  Når du har fullført registreringen på Skioo og betaling er bekreftet og aktivert (enten du velger forhåndsbetaling eller automatisk trekk), så vil du motta en bekreftelse på e-post. Da kan du dra rett i bakken med et aktivert keycard i lomma.

  15. Avbrudd

  Bruken av Skioo´s tjenester har ingen forsikring mot feil eller andre årsaker som forhindrer bruk, som f.eks. skader, sykdom, vær, tekniske feil eller andre eksterne forhold. Denne avtalen er inngått gjennom fjernsalg, jf. angrerettsloven. Dersom Kjøper / Bruker starter å benytte heiskort kjøpt gjennom Skioo før utløpet av angrefristen, gjelder likevel ikke angrerettsloven, jf. angrerettsloven § 19 smh. § 22 (1) c.

  16. Ansvar

  Skioo kan ikke garantere at nettsiden eller appen ikke inneholder feil, bugs eller avvik som ikke umiddelbart kan rettes. Skioo kan heller ikke garantere at nettsiden eller appen vil fungere upåvirket av ytre faktorer, eller er kompatibel med annet enn det som Skioo har validert. Skioo tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i innhold og funksjonalitet som skyldes tredjeparts programvare, uavhengig om denne programvaren er integrert i siden / appen eller ikke. Skioo tar ikke ansvar for noe skadeforhold som skulle kunne oppstå (inkludert tap av fortjeneste / rabatt) gjennom bruken av Skioo´s tjenester. Skioo kan ikke kontrollere innholdet på nettsider som kan nåes gjennom hyperlinker på skioo.com. Du som kunde aksepterer at du kjenner til de muligheter, begrensninger og sikkerhetsrisikoer som er innbefattet med bruk av internett og datatrafikk.

  Gjennom registrering og aktivering av tjenester fra Skioo, bekrefter du som kunde at du har lest gjennom de ovenstående vilkårene og betingelsene, og akseptert dem uten forbehold. Disse vilkårene regulerer det juridiske forhold mellom Skioo og deg som kunde / bruker, og setter presedens over alle andre formulerte dokumenter fra Skioo.

  18. Disputter og jurisdiksjon

  Disse vilkårene er basert på norsk lovgivning. Skioo kan ikke holdes ansvarlig for noe form for skade (hverken materielle, immaterielle eller fysiske) som resultat av uansvarlig eller uforsiktig bruk av dets produkter eller tjenester. Dette gjelder også ukorrekte bestillinger, ukorrekt registrering av kundedata, kortnummer, fødselsdato etc. Skioo sitt ansvar er uansett begrenset oppad til verdien av det bestilte produkt, og ikke under noe tilfeller for mindre feil eller avvik som skulle oppstå. Det må understrekes at, i henhold til lovgivningen, her er et kundeforhold hvor det foreligger en betalingsforpliktelse til en selger av en tjeneste. Klager eller disputter vil fra vår side alltid bli imøtekommet med velvilje for å finne en løsning, hvor vi først og fremst verdsetter at alle fakta blir forklart. Dersom det skulle oppstå en uenighet, så skal du som kunde alltid først kontakte Skioo for å søke en løsning på saken. All interaksjon mellom deg som kunde og Skioo er gjenstand for norsk lovgivning, uavhengig av hvilket land du er bosatt eller befinner deg i. Skioo sin suverene jurisdiksjon befinner seg i Oslo, Norge. Disse vilkårene er gjenstand for norsk lovgivning.

  19. Garantier

  Skioo kan ikke holdes ansvarlig for spesielle lover og regler i brukerens / kundens eget hjemland. Skioo sitt ansvar er begrenset til verdien av det kjøpte keycard og for den aktuelle dag, uten mulighet for å rette klager mot det selskap eller den merkevare som tilbyr bruk av keycardet. I tilfelle du har en klage, så kontakt oss på support@skioo.com.

  20. Endring av vilkår

  Skioo forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når det måtte passe. Eventuelle endringer vil ha umiddelbar effekt.